Home

HRMORe brengt uw organisatie

in lijn met uw ambitie

De zorg voor uw organisatie en medewerkers

vertrouwd en eigentijds in onze handen

U heeft medewerkers in dienst. Dat brengt vele verplichtingen met zich mee. Soms vanuit een wettelijk kader, soms vanuit goed werkgeverschap. Tegelijkertijd heeft u ambities om uw organisatie verder te brengen. Hoe zorgt u dan voor aansluiting tussen enerzijds uw ambities en anderzijds de inrichting, aansturing en invulling van uw organisatie? Wat voor invloed hebben trends op de organisatie? En wat doet u bijvoorbeeld met (langdurig) zieke medewerkers of als u afscheid wilt nemen van één of meerdere werknemers? Het op orde hebben van uw personeelsadministratie is dan niet voldoende... HRMORe staat naast u met alle personele en organisatie vraagstukken. Zo wordt businesspartner geen loos begrip, maar een verademing!

Adres

Langestraat 37

3861 BM Nijkerk

088 - 0588 788

info@hrmore.nl

Copyright © All Rights Reserved